ให้เช่ารถแบคโฮ
โดมบริการ เราเป็นทีมงานมืออาชีพด้านบริการรถแบคโฮเทลเลอร์ หกล้อดั้มรับจ้างและรับเหมางานทั่วไป
รับประกันผลงานด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี การบริการที่เน้นคุณภาพ ทีมงานได้ตระหนักถึงความ
เป็นมืออาชีพ ซึ่งสะดวกเนื่องจากเรามีเครื่องจักรของตัวเองจึงทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการเห็นศักยภาพและ
คุณภาพ ในผลงานที่ผ่านมา ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ งานเร็ว งานดี มีคุณภาพ
ราคาย่อมเยาว์เป็นมาตรฐาน
 
  - ให้เช่ารถแบคโฮ pc 30 pc 60 pc 120 ขุดตักพร้อมหัวเจาะ
  - บริการให้เช่ารถหกล้อดั้ม 3คิว
  - บริการรับจ้างรถสิบล้อเทลเลอร์
  - รับเหมา ถมที่ดิน ปรับพื้นที่ เคลียร์พื้นที่
  - รับเคลียร์ริ่งพื้นที่ พร้อมขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้าง ออกจากหน้างาน
  - รับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
  - รับเหมากดเข็ม เสียบแผ่นพื้น
  - รับจ้างขนหิน ดิน ทราย,ขนเศษวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ราคาเป็นกันเอง 
  - งานเจาะต่าง ๆ รื้อตึก อาคารบ้านเรือน ซากโรงงาน พื้นถนน แล้มหน้าบ้าน
       
อัตราค่าบริการมีดังต่อไปนี้

1. แบคโฮขุดตัก pc 30ราคา/วัน3500 บาท ค่าขนย้ายเริ่มต้นไป-กลับ1,000 บาท พร้อมคนขับพร้อมน้ำมัน

2. แบคโฮขุดตัก pc 30 ราคารายเดือนไม่รวมน้ำมัน 75,000บาท พร้อมคนขับ
3. แบคโฮหัวเจาะ pc 30ราคา/วัน 5,000 บาท ค่าขนเริ่มต้นย้ายไป-กลับ1,000 บาท

4. แบคโฮขุดตัก pc 60 ราคา/วัน 5,500 บาท ค่าขนย้ายเริ่มต้นไป -กลับ 4,000 บาพร้อมคนขับพร้อมน้ำมัน

5. แบคโฮขุดตัก pc 60 ราคารายเดือนไม่รวมน้ำมัน/เดือน80,000บาท พร้อมคนขับ

6. แบคโฮหัวเจาะ pc 60 ราคา/วัน 7,500 บาท ค่าขนย้ายเริ่มต้นไป กลับ5,000 บาท พร้อมคนขับพร้อมน้ำมัน

7. แบคโฮหัวเจาะ pc 60 ราคารายเดือนไม่รวมน้ำมัน/เดือน100,000บาท ค่าขนย้ายเริ่มต้นไป กลับ5,000 บาท พร้อมคนขับ

8. แบคโฮขุดตัก pc 120 ราคา/วัน 6,500 บาท ค่าขนย้ายเริ่มไป ต้น 5,000 บาท พร้อมคนขับพร้อมน้ำมัน

9. แบคโฮหัวเจาะ pc 120 ราคา/วัน 9,000 บาท ค่าขนย้ายเริ่มไป ต้น 5,000 บาท พร้อมคนขับพร้อมน้ำมัน

10. รถหกล้อ 3 คิวราคา/วัน 3,000 บาท วิ่งในไซต์งานราคารายเดือนไม่รวมน้ำมัน/เดือน75,000บาท 
     
       
ติดต่อคุณโดม โทร. 083-600-4443 087-900-2857